Az iskola rövid története

 

  Gróf Klebelsberg Kunó 1914-ben készítette az első számbavételt, már akkor pontos ismeretekkel bírt az elemi iskolák adatairól. 
Az analfabetizmus felszámolását célul kitűző népiskola-építési program keretében 5 esztendő alatt ötezer népiskolát létesítettek.

1925-ben olyan új tantervet vezettek be a 6 osztályos elemi népiskolákba, amely összhangban állt a korabeli modern európai reformpedagógiai törekvésekkel is.

Egy 1899-es térkép szerint Bartapuszta már eléggé benépesült, sok gyermek született. 

Az első öntevékeny kezdeményezést Bódi István tanyagazda tette meg.
Tanyájában megszervezte az alapvető oktatást, írástudó ember lévén fontosnak tartotta a betűvetést az olvasást és a számolást. 

Először épült egy, egy tantermes iskola vályogból , ide már szakképzett tantót alkalmaztak.
Szijj Ferenc kezdte meg a tanítást az új tanyai iskolában, tanítás két csoportban történt, reggel a kezdők tanultak,délután a haladók.
Később ez az iskola kicsinek bizonyult, tervezgetni kelett az újabb nagyobb iskolát.

Törökszentmiklós akkori agilis főjegyzője Erdélyi Kálmán nagy nehézséggel küzdve keresztül vitte

a Városháza testületén ,hogy felépüljenek a környékünkön a tanyai iskolák.

gróf Klebelsberg Kunó 1925-ben olyan új tantervet vezettek be a 6 osztályos elemi népiskolákba, amely összhangban állt a korabeli modern európai reformpedagógiai törekvésekkel is.

Állami támogatással elkezdődött az építkezés. Ezeket az épületeket mai is Klebelsberg típusú boltíves folyosók jellemzik. 
A kivitelezésnél a gyorsaságon kívül arra is ügyeltek, hogy az épületek időtálló, minőségi anyagokból - például drága klinkertéglából - készüljenek, célszerűek és higiénikusak legyenek, és illeszkedjenek a helyi építési szokásokhoz is. Nem szerették volna, ha a silány kivitel magát a nagyszerű programot járatja le. Nagy gondot fordítottak a leendő tanítók lakásaira is

Az analfabetizmus felszámolását célul kitűző népiskola-építési program keretében 5 esztendő alatt ötezer népiskolát létesítettek.

A Bartai Iskola 1927-ben készült el, ekkor adták át a tanulóknak, építői ,Endrődi és Kovalszki mesterek voltak. 

Két 8x6-os, és egy 4x6 m-es termet és szolgálati lakást építettek. Jellemző, hogy az akkori épületek közül sok még ma is megvan.

Átadás után megkezdődött a tanítás, 160 kisdiák kezdhette meg a tanulmányait két pedagógus tanított hat osztályt.

1948-ban kötelezővé tették a nyolc osztály elvégzését, ezzel együtt megindult a szakosított tanítás.

Törökszentmiklósról jártak ki a szaktanárok, hamarosan megalakult a külterületi igazgatóság.

Karakas Sándor vezetésével elkezdett működni a testület.

Szűrös Istvánné (Marica Néni) 1957-ben került az iskolába alsó tagozatos tanítónak, 77 gyermeket kellett tanítania, 

teltek múltak az idők és ezután jött az oktatási reform. 1964-ben megszüntették a tanyai iskolákban a felső tagozatokat.

A tanulók választhattak vagy kollégium vagy az iskolabusz vitte be az akkori Rózsa Téri Iskolába őket.

Az alsó tagozat kint maradt két tanítóval. A korszerűbb tanításhoz nagy segítséget nyújtott az addigra már kialakult 

Alkotmány termelőszövetkezet. Az iskola életét és  munkáját megkönnyítette az áram bekötése is 

Az iskola tőlük kapta az ivóvizet, és az akkoriban ritkaságszámba menő televiziót is, ezzel kitágult a világ a gyerekek felé is,és egyre több tanyasi ember nézhette a TV-t. Az idő múlásával sajnos a gyermek létszám egyre csökkent, ekkor már egy tanítónak kellett tanítani a négy osztályt. 

Egyre nagyobb volt a város vonzása,sokan döntöttek arról, hogy végleg elhagyják a tanyavilágot.

Végül már nem volt annyi gyerek ,hogy az iskola gazdaságosan tudjon működni.

1979-ben be kellett zárni az iskolát

Az állami tulajdonú iskola épületet a Polgárvédelem vette kezelésben, ez a szervezet használta sokáig raktárként és kiképzőbázisként.

Egy idő után ők is elhagyták az épületett a rendszerváltozás után, így indult lassú pusztulásnak az egész.

Teltek múltak az évek az iskola csak ott ált üresen, gazosan gazdátlanul.

Ezért döntöttem úgy 2007. tavaszán, hogy felkeresem egykori szeretet tanítómat, Szűrös Istvánnét Marica Nénit. 

Elmondtam az ötleteimet a Bartai Iskolával kapcsolatban. Rögtön felcsillant a szeme. Nagyon köszönöm neki, hogy akkor mellém állt ebben a feladatban és mindig közreműködik a különböző programokban önzetlen segítségével.

Ma, amikor oly sokat beszélünk az erdei iskolákról, és sok-sok pénzt költünk arra, hogy az iskolás gyerekeket utaztassuk 

több száz kilométerre, nem vesszük észre, hogy van lehetőség a városunkhoz közelebb is.

Sokszor hallható olyan rossz vélemény amely negatívan jellemzi a tanyáról származókat és az ott  élőket. 

Ezek az emberek azt hiszik, hogy mi kevesebbek vagyunk, mint városi társaink. Lehet, hogy nagyobb utat kellett megtennünk ahhoz, hogy megszerezzük azt a tudást, amit városi társaink, de erős gyökereink, szívós kitartásunk erőt adott ehhez.

A mai napig visszajárunk a tanyavilágba  és a majdnem elfeledett iskolánkba. Nagyon sok gonddal kellett megküzdenünk. 2007. őszén mire megtudtuk rendezni a 80. évében járó iskola osztálytalálkozóját.
Sok volt diák szemében láttam a jóleső érzést, hogy újból jó együtt lenni idősnek és közép- korúnak egyaránt.
Látván azt, hogy Marica néni milyen jól tud mesélni nekik a régi időkről ,úgy gondoltam, hogy életút filmet készítek vele az iskolai évekről, valamint egykori tanítványáról, aki Amerikában él és pont itthon tartózkodott akkor.
Ez a film nagyon jól érzékelteti, hogy milyen is volt a régi iskolában az élet, és milyen nehéz körülmények között jártak oda a diákok mégis boldogan rótták a tanyasi táj hosszú, poros útját. 

A film nagyon jól sikerült. A helyi TV is közvetítette a lakosság felé. Köszönöm a segítséget! A kamera mögött sok minden megfogalmazódott bennem. Úgy gondolom, hogy az iskola épülete, udvara sokrétű tevékenységeknek lehetne otthona. 
A 2008. nyarán nagyszabású hagyományőrző napot ,és iskola találkozót szerveztünk sponzori alapokon. Több mint kétszázan voltak a rendezvényen. Városiak és volt tanyasi vendégek nagyon jól érezték magukat. Színvonalas programot sikerült összeállítani.
Ezúton szeretném megköszönni az önzetlen támogatást, amit a rendezvény lebonyolításához kaptunk. 

Színvonalas műsort adtak a következő előadók: A Szentmiklósi Népdalkör, Miklós Néptánc Együttes, Bogácsi Népdalkör és a Bükkábrányi Népdalkör.
Minden jelentős eseményről film is készül, amit a T1TV többször sugárzott.
Az ősz (2008) folyamán a Bartai Iskolába a Kölcsey Ferenc Általános Iskolából voltak kint gyereke.
Szinte leírhatatlan az az öröm ,ahogyan a gyerekek élvezték a kinti világot, a szaladgálást, az éneklést, sétálást a dűlő úton, s közben Marica néni csak mesélt, és mesélt a gyerekeknek.
Meglepődve tapasztaltam, hogy a gyerekek egy része az abszolút modern társadalmunkban még fára sem mászott.
Mert tiltották nekik? Mi annak idején azt tanultuk, hogy szabad fára mászni csak…!körültekintően ,és azt is meg kell tanulni. 

Nagyon lényeges lenne a gyermekeket már korán szoktatni a természethez, a környezetünk védelmére nevelni, és egyáltalán kint a szabadban tartani nekik különböző foglalkozásokat. 

Lenne lehetőség arra is, hogy az iskolás gyerekek megismerkedjenek a régi paraszti életforma kellékeivel ,illetve a tanyasi világban tartott állatokat, lovat ,szarvasmarhát közelebbről megismerhessék. Továbbá nagyon tudnak örülni minden fajta mezőgazdasági gépnek is, amit működés közben láthatnak.
Az iskola 1927-ben épült ,azóta nagyon sok diák került ki a falai közül. Ezek az emberek az idő elteltével egyre gyakrabban jönnek ki a volt iskolához. Szeretnének bejutni az épületbe, nézelődni kicsit nosztalgiázni a jó levegőn, kicsit megpihenni. 

Úgy gondolom a város körül szűkülnek a lehetőségek. A tanyasi életformát itt jól lehetne szemléltetni ,hiszen eredeti környezetben lehet hitelesen ábrázolni. 

Bartapuszta olyan hely, ahová bármikor lehetne kerékpár túrákat szervezni és különböző eseményeket rendezni az iskolában.
A régi iskola újra életre keltése pozitív hatással lehetne egész Bartára.

2014-óta minden évben komoly nagy találkozókat rendezünk az iskolába, minden nyáron a összegyűlnek a 

Bartai elszármazottak és a köznyezetet szerető emberek.

Jelenleg 2016-ban már túljutott az iskola épülete az első munkálatokon az Önkormányzat jóvoltából,

Örülünk neki, hogy pozitív irányba mennek a dolgaink. 

Más értékrend alakulhatott volna ki ,ha a „volt” iskola nem lett volna ennyire elhanyagolva...

 

                                                                                    

                                                                                            Az iskola Tanárai voltak

 

SZIJJ FERENC-KARAKAS SÁNDOR
BIHARI NAGY LAJOS-SZABÓ LAJOS
DR KARAJOS GYULA-CSIKÓS FRANCISKA
RETTEGU UNGVÁRI GYULA-DR GYERGYÓI JÁNOS
FÁTYOL JENŐ-DOMJÁN LÁSZLÓNÉ
MERKI TERÉZ-MARKÓT IRÉN
FONÁTH JÁNOSNÉ-STÉH IRÉN 
SINKA JÁNOS-HERKELY ISTVÁN
LEGEZA MIHÁLY-KELECSÉNY VENDELNÉ
SZŰRÖS ISTVÁNNÉ-SZALÓKI LÁSZLÓ

 

Írta:Csőke Gyuri
2016.03.05.

 


 

 

 

==================================================================================================================

2015. Őszén

Az Önkormányzatnak köszönettel tarttozunk azért, hogy megkezdődött az iskola felujítása.

Elkészűlt az új csatorna, megerősítést nyert a tetőszerkezet.

==================================================================================================================================

2015.11.29-én rendeztük a iskola környékét az Önkormányzat kérésének megfelelően.

Csőke György

Varga Ferenc

Árvai Károly

 

 

=================================================================================================================================

2010-ben nagy belvíz volt bartába és elérte az iskolát is.

A valamikori alsó iskolások terme kifogástalan állapotba van bármikor

látogatható.

Az egykori polgárvédelmi oktató terem  jó állapotba van .

Ez a termet szépen kifogjuk festeni és régi osztály képeket helyezünk el a falon.

==================================================================================================================================

2013-as állapot!

 

 

Téma: Bartai Iskola

Dátum: 2013.05.22

Feladó: Révész Kitti

Tárgy: Iskola

Egy mezőgazdasági szakot simán lehetne tanítatni a fiatalokkal, bentlakásosan legalább valami értelmes dolgot is lehetne beléjük faragni mert szerintem nincs ennél nyugodtabb és jobb környezet mint ahol ez az iskola van :-) Szomorú hogy ilyen állapotban Van :-(

Új hozzászólás hozzáadása